Drosslar SMD

Vi jobbar med en mängd olika kärnmaterial såsom ferrit, sendust, nanokristallina, amorfa, järnpulver etc.

DC-länkinduktor / PFC Spolar

Bidrar till att reducera AC-ingångslinjens nuvarande harmoniska övertoner samtidigt som de absorberar DC-buss spänningstoppar.

Drosslar

Speciellt framtagna och anpassade till applikationens krav och förutsättningar.