PFC Drosslar

Designad för att öka effektfaktorn, minskar THD, förbättrar energibesparing samtidigt som den bibehåller låg temperaturökning under drift.

Drosslar SMD

Vi jobbar med en mängd olika kärnmaterial såsom ferrit, sendust, nanokristallina, amorfa, järnpulver etc.

DC-länkinduktor / PFC Spolar

Bidrar till att reducera AC-ingångslinjens nuvarande harmoniska övertoner samtidigt som de absorberar DC-buss spänningstoppar.

Drosslar

Speciellt framtagna och anpassade till applikationens krav och förutsättningar.