KONDENSATORER

Elektrolytkondensator PG-LL9

Lång livslängd för högspänning.

Effektfaktor kompensering / Faskompensering

PFC:er eller Power Factor Correction för ett effektivt utnyttjande av energi.

IGBT-Snubber, Motor- & belysnings-kondensatorer.

För att ta bort störningar och transienter. 

AC-, mellan- och högfrekvenskondensatorer

Kondensatorer för AC- mellan- och hög-frekvens tillämpningar.

Aluminium elektrolyt kondensatorer

Aluminium elektrolyt kondensatorer för 50 till 500 VDC

DC-länk kondensatorer

Kondensatorer för DC-länkar, kraftelektronik och andra typer av DC-tillämpningar.

Överspänningskondensatorer

Överspännings- kondensatorer som skydd av utrustning.