KORT - KORT

Miniatyrdon

Ett miniatyriserat "Europadon" med delning 1,27 mm.

”Europadon”

Kontaktdon enligt DIN 41612 / IEC 606 03-2, kallas även för "Europadon".

Stift och hylslister

Stift och hylslister för enkla och smidiga kort till kort förbindelser mellan ett eller flera kort.

SIM-kortskontakter

Vi erbjuder en mängd olika SIM-kortskontakter.