Drosslar SMD

Vi jobbar med en mängd olika kärnmaterial såsom ferrit, sendust, nanokristallina, amorfa, järnpulver etc.

Category:
General Details

Vi jobbar med en mängd olika kärnmaterial såsom ferrit, sendust, nanokristallina, amorfa, järnpulver etc. Erbjuder ett brett program av standardprodukter därtill anpassade drosslar/spolar för energiomvandling samt för förebyggande av EMI störningar s.k. common mode och differential mode versioner.

Common mode
Filtrerar bort brus på lägre frekvensband.

Differential mode
Filtrerar bort brus på högre frekvensband.

  • Hög induktans, lågt DC motstånd
  • Strömsnåla
  • Hög mättnadsström
  • Metalliserad kärna för chockmotstånd
  • Oskärmade
  • Halv – skärmade – AEC-200 kompatibla
  • Hel – skärmade – AEC-200 kompatibla
  • Skärmade – Ingjutna – AEC-200 kompatibla
  • Karbonylpulverkärna
  • Version för kraftapplikationer med rektangulär koppartråd
drosslar-smd
Bilder