Drosslar

Speciellt framtagna och anpassade till applikationens krav och förutsättningar.

General Details

Vi jobbar med en mängd olika kärnmaterial såsom ferrit, sendust, nanokristallina, amorfa, järnpulver etc. Erbjuder ett brett program av standardprodukter därtill anpassade drosslar/spolar för energiomvandling samt för förebyggande av EMI störningar s.k. common mode och differential mode versioner.

Common mode
Filtrerar bort brus på lägre frekvensband.

Differential mode
Filtrerar bort brus på högre frekvensband.

Common-mode-drosslar
Bilder

Common mode

 

Differential mode