DC-länkinduktor / PFC Spolar

Bidrar till att reducera AC-ingångslinjens nuvarande harmoniska övertoner samtidigt som de absorberar DC-buss spänningstoppar.

Category:
General Details

Bidrar till att reducera AC-ingångslinjens harmoniska övertoner samtidigt som de absorberar DC-buss spänningstoppar. DC-länkinduktorn lägger till skydd och filtrering men bör inte betraktas som ett direkt alternativ till AC-ingångs- eller utgångsreaktorer.

Effektfaktorkorrigering (PFC) spolar används i serie med EMI-filter och RFI-filter för att öka effektfaktorn och minska THD under drift. Dessa EMI-filter och RFI-filter minimerar också temperaturhöjningen och strömförlusterna.

O5
Bilder