Miniatyrdon

Ett miniatyriserat "Europadon" med delning 1,27 mm.

General Details

Denna serie miniatyriserade europadon erbjuder en robust kontaktering. Med delningen 1,27 mellan rader och kontakter ger den en mycket kompakt kontaktbild och nyttjande av kortyta.

Miniatyrdon
Bilder/Video

B38