Effektfaktor kompensering / Faskompensering

PFC:er eller Power Factor Correction för ett effektivt utnyttjande av energi.

General Details

Inom området PFC:er / Power Factor Correction, Effektfaktor kompensering, arbetar vi tillsammans med flera olika leverantörer för att därigenom kunna erbjuda såväl standard lösningar som unika specialutvecklade lösningar.

Målet är att den verkliga och reaktiva effektförbrukningen skall ligga så nära varandra som möjligt för att därigenom minimera effektförluster.

Vi erbjuder även ”Power Factor Controllers” – kontrollutrusning som övervakar och kopplar in/ut kondensatorbankar för att konstant optimera effektförbrukningen.

Effektfaktor kompensering
Documents