Snäppkapsling

En tvådelad snäppkapsling för enkelt montage och DIN-skene fäste.

Category:

Kundunik snäppkapsling
I detta fall sökte kund efter en alternativ till befintlig snäppkapsling där några punkter/problem skulle lösas.

Dessa punkter, som man önskade få lösta var bl.a.:
* Säkerställa att SMA kontakten inte ”snurrar” vid montering eller anslutning av kabel.
* En stabil och säker ljusledare förmonterad i kapslingen.

UTVECKLAT INOM KATEGORIN:
KAPSLINGAR

Snappkapsling_Utveckl