Normlådekapsling ORH-B

En normlådekapsling för DIN-skenemontage.

Categories: ,

Denna DIN-skenekapsling eller Normlådekapsling, har en enkel, smidig design och består av endast två delar; över- och underdel. Kapslingen kan förses med ett transparent lock för fronten, som enkelt kan bearbetas eller förses med overlay.

Överdelen finns för skruvplint, jackbar plint, eller helt sluten samt med eller utan luftslitsar, vilket ger oändliga variations möjligheter.

Den slutna versionen bearbetar vi enkelt och smidigt för er räkning så ni får leverans av en färdig kapsling.

Normladekapsling-ORH-B