Linjereaktorer

Minska de harmoniska störningarna.

Linjereaktorer eller motorreaktorer begränsar dv/dt värdet (stigtiden av spänningen) som reducerar motorbrus och värmeförluster vilket innebär lägre effektförluster.

Linjereaktorer anpassas normalt alltid till den applikation där den skall monteras och användas. Grundläggande information vi behöver är;

  • Spänningen för utrustningen
  • Strömbelastningen
  • Max förluster, som kan accepteras
  • Eventuella mekaniska krav

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta oss.

Linjereaktorer