Ledande färg

Ledande färg för skärmning av exempelvis insidan av en kapsling.

För att förbättra skärmningsegenskaperna på en plastlåda har ledande spraybara färger utvecklats. Dessa ledande färger är koppar eller nickel baserade färger, vilket ger en mycket god ledning och därmed skärmningsegenskaper.

Med två olika typer av färger ges möjlighet att enkelt skärma en kapsling. Skärmningsegenskaperna är beroende på dels tjockleken på färgen och vilken frekvens strålningen har.

En mycket smidig och enkel lösning vid exempelvis testförfaranden då man i mätlabb upptäcker att skärmning krävs, då kapslingen enkelt kan skärmas med färgen för att åter genomföra tester och verifieringar.

EMC-Paint-Spray-1