Kompakt trefasfilter

För strömmar upp till 30A, 520VAC.

General Details

Denna filterseries mest utmärkande drag är att det är ett mycket kompakt och smidigt 3-fas filter.

Några utmärkande data:
För strömmar upp till 30A, 520VAC.

Läckström 4mA, (finns även lågläckande alternativ).

Med eller utan DIN clips.

Godkännanden:
 

TREFASFILTER
Bilder