In-Rail-Bus

In-Rail-Bus - buss för DIN-skeneenheter

Categories: ,

Databuss för DIN-skene montering. Bussen monteras enkelt i DIN-skenans fördjupning. Bussen är framförallt ämnad för enheter som skall kommunicera med varandra, men kan även användas för viss kraftförsörjning.

Kapslingen som skall kontaktera via bussen förses med en 5-polig kontakt med släpskor. Släpskorna möjliggör att enheten kan skjutas längs skenan utan att demontering krävs. Detta underlättar vid såväl montering som service m.m.

In-Rail-Bus