Genomföringsfilter

Genomföringsfilter eller tub-filter med CC/CL/PI konfiguration

Genomföringsfilter, genomföringskondensatorer eller tub-filter med en rad olika konfigurationer;
”CC” = Kondensator – Kondensator konfiguration
”CL” = Kondensator – Induktans konfiguration
”PI” = Kondensator – Induktans – Kondensator konfiguration

Generellt användningsområde är för AD/DC strömförsörjning, skärmade rum, HF-svetsar, telefonväxlar och basstationer.

  • från 0,47μF till 10μF
  • 10 – 800 A

Genomföringsfiltren uppfyller standard CAN/CSA-E60384-14:09

Utöver mer ”bredbandiga” genomföringsfilter erbjuder vi även speciellt utvecklade ”smalbandiga”. Dessa smalbandiga genomföringsfilter används ofta i utrustningar för magnetisk resonanstomografi – (MRT, MRI eller MR) när man upptäcker, lägesbestämmer och klassificerar sjukdomar på människor och djur.

Genomforingsfilter