Arduino

Till utvecklingsplatformen "Arduino" erbjuder vi såväl standard som anpassade kapslingar.

Categories: ,
General Details

Arduino är en utvecklingsplattform för enkortsdatorer baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda – och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Vi erbjuder kapslingar, s.k. Arduinokapsling, till Arduinokort såväl standard som anpassade till era behov och önskemål.

Kontakt oss för mer information.

Arduino
Bilder/Video
Arduino group

Arduino Grupp

Dokument

Ladda hem PDF
Arduino_enclosures

Speciell Info

Link til produktets hemsida:
http://www.arduino.cc/