3-fas filter

Ett mycket kompakt 85A, 480VAC, 3-fas filter för en unik och speciell applikation.

Category:

Applikationsanpassat 3-fas filter med höga krav på kompakt storlek. Filtret är i detta utförande avsett för 85A, 480VAC.

I detta projekt användes även speciella filter prototyper, där men enkelt kunde anpassa/förändra vissa komponentvärden direkt vid verifieringsmätningarna.  Det gjorde att man smidigt kunde se att utrustningen uppfyllde ställda krav utan flera turer till mätlabb. Detta medförde stora tidsvinster och kostnadsbesparingar.

UTVECKLAT INOM KATEGORIN:
EMI/EMC/KRAFT

3-phase filter