NYHETER

februari 18, 2019

Ferriter

Spolar_drosslar_1100

Cosmo Ferrites har ett brett program av vad man kallar ”mjuka ferriter”.
 Det är i detta fall MnZn, ett järnoxidbaserat mjukt magnetiskt material, som formas till en mängd olika former s.k. kärnor. Dessa används i en mängd olika applikationer och lösningar främst för att minska störningar. Bl.a. i EMI/EMC filter, industrielektronik, medicinsk utrustning, batteriladdare med mera.

Tillsammans med Cosmo erbjuder vi ett brett program av standardkärnor, men även kundunika är möjligt.

Cosmo erbjuder även en rad olika material med olika data, för mer exakt data se länk under ”Materialdata”. Exempelvis kan nämnas:

  • CF297 – Enastående låga förluster i högfrekvensområde (≥100kHz)
  • CF292 – Utmärkt permeabilitet långt upp i temperaturområdet (> 120°C)
  • CF139 – Låg relativ förlustfaktor och hög impedans.

Läs mer