Normlådekapsling ORH-B

En normlådekapsling för DIN-skenemontage.

Kategorier: ,

Den har en enkel, smidig design och består av endast två delar; över- och underdel. Ett transparent lock för fronten finns som tillval.

Överdelen finns för skruvplint, jackbar plint, eller helt sluten samt med eller utan luftslitsar, vilket ger oändliga variations möjligheter.

Normladekapsling-ORH-B