Ledande färg

Ledande färg för skärmning av exempelvis insidan av en kapsling och tester.

För att förbättra skärmningsegenskaperna på en plastlåda har spraybara färger utvecklats, som är ledande. De är koppar eller nickel baserade färger.

Med två olika typer av färger ges möjlighet att enkelt skärma en kapsling. Skärmningsegenskaperna är beroende på dels tjockleken på färgen och vilken frekvens stålningen har.

EMC-Paint-Spray-1