Genomföringsfilter

Genomföringsfilter eller tub-filter med CC/CL/PI konfiguration

Genomföringsfilter eller tub-filter med CC/CL/PI konfiguration, passandes applikationer som t.ex. HF-svetsar, DC-backup, Kraftförsörjning. För applikationer upp till 800 A

Genomforingsfilter