Elektrolytkondensator PG-LL9

Lång livslängd för högspänning.

Kategori:

Elektrolytkondensator PG-LL9 Lång livslängd för högspänning, höga rippelströmsapplikationer som PWM-omvandlare, hög KVA On-Line UPS, Frekvensomvandlare, AC-enheter, Förnyelsebara energikällor. Generell ledtid på våra elektrolytkondensatorer 6-8v.

ornatus1