Common mode chokes

Användbara för att förebygga elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensgränssnitt (RFI)

Kategori:
Produkt detaljer

Användbara för att förebygga elektromagnetisk störning (EMI) och radiofrekvensgränssnitt (RFI) från strömförsörjningsledningar och för att förhindra att elektronisk utrustning störs.

o1
Bilder