Arduino

Till utvecklingsplatformen "Arduino" erbjuder vi såväl standard som anpassade kapslingar.

Kategorier: ,
Produkt detaljer

Arduino är en utvecklingsplattform för enkortsdatorer baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda – och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Vi erbjuder kapslingar, s.k. Arduinokapsling, till Arduinokort såväl standard som anpassade till era behov och önskemål.

Arduinokapslingarna är utvecklade och producerade i ”flatsheet”-tekniken – för mer info se Smartboxx

Arduino
Bilder/Video
Arduino group

Arduino Grupp

Dokument
Ladda hem PDF
Arduino_enclosures
Speciell Info
Link til produktets hemsida:
http://www.arduino.cc/