Arduino

Till utvecklingsplatformen "Arduino" erbjuder vi såväl standard som anpassade kapslingar.

Kategorier: ,
Produkt detaljer

Arduino är en utvecklingsplattform för enkortsdatorer baserad på öppen källkod. Arduinos främsta kännetecken är att den är flexibel, enkel att använda – och att konceptet är en kombination av hårdvara och mjukvara.

Vi erbjuder kapslingar till Arduino kort såväl standard som anpassade till era behov och önskemål.

Arduino
Bilder/Video
Arduino group

Arduino Grupp

Dokument
Ladda hem PDF
Arduino_enclosures
Speciell Info
Link til produktets hemsida:
http://www.arduino.cc/