OM

Verksamhet
Vi är ett kompetensföretag med fokus på kunder som vill ha mer än en komponentleverantör. Vi fokuserar på samarbeten med partners där vi tidigt engageras i projekten och därmed kan vara med och erbjuda en applikations- och produktionsanpassad lösning, där fokus ligger på teknik och kostnadseffektivitet.

Så när behov finns för en skyddande, säker och/eller skärmande kapsling med passande anslutningar och kablage med eller utan filter och skärmning m.m. då finns vi där med vad vi kallar:

Komponentkompetens – applikationsanpassade lösningar eller komponenter kryddade med kompetens och hög service!

Historia
Företaget startades 1969, som ett dotterbolag till ERNI i Schweiz, med namnet ERNI Skandinaviska. Tio år senare sålde ERNI av dotterbolagen i norden och i Sverige köptes det av Gösta Dahlgren, som bytte namn på bolaget till ORNATUS AB.

Verksamheten fortsatte med ERNI:s produkter; Reläer, Omkopplare, Kontaktdon, Styr- och Reglersystem samt Flygplatsbelysning. Med tiden har produktfloran förändrats och utvecklats till var vi är idag.

I dagsläget drivs företaget av kompanjonerna Anders Kalderén och Erik Dahlgren. Verksamheten med kontor, lager och viss bearbetning drivs sedan våren 2008 i ändamålsenliga lokaler i Upplands Väsby.

Erik Dahlgren
VD

About_Ornatus